Podoby půvabného města

Brühl

Brühl / Photo: Rosenkranz

V návaznosti na úspěšný rozvoj centra města Chemnitz, je středobodem zájmu urbanistického vývoje v nejbližších letech posílení okolních čtvrtí. Především Brühl disponuje různorodým vývojovým potenciálem, který je načase využít. Jedním z mnoha nápadů je vybudování univerzitního městečka kolem staré akciové přádelny, dále spojení s chemnitzským modelem, ať jsou obě části univerzity a město Chemnitz propojeny s okolím pomocí železnice a rychlovlaků, a hlavně vývoj čtvrti Brühl jako živé urbanizované části. Blížící se přestavba staré akciové přádelny na centrální knihovnu TU Chemnitz v následujících letech je jedním z prvních rozhodujících kroků pro tenhle vývoj.

Pod záštitou města Chemnitz vypracovala stavební kancelář Albert Speer & Partner urbanistický koncept pro další rozvoj městské části Brühl. Má sloužit jako podklad pro rozvoj téhle čtvrti.
Díky vázání finančních prostředků a vedení čtvrti Brühl, které integruje množství partnerů, potenciálních investorů, vlastníků, obyvatelů, podniků a zájemců o Brühl, se mají městské rozvojové cíle postupně naplnit životem.

 

 
 

quick links:


calendar of events

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
4 Wochen anzeigenKalender - Wochenansicht und Monatsansicht umschalten