TU Chemnitz

Das Hauptgebäude der TU Chemnitz in der Straße der Nationen.
Das Neue Hörsaalgebäude an der Reichenhainer Straße.

Politechnika Chemnitz

Na Uniwersytecie Technicznym w centrum regionu Chemnitz studiuje ponad 11 400 studentów z 91 krajów – w ciągu 25 lat liczba studiujących wzrosła o około 4 tysiące. TU Chemnitz, zatrudniający około 2300 pracowników naukowych, technicznych i administracyjnych, jest jednym z najważniejszych pracodawców w regionie. W zakresie badań naukowych i nauczania, Uniwersytet stawia na trzy kluczowe kompetencje „Materiały i inteligentne systemy”, „Efektywne gospodarowanie zasobami w produkcji i konstrukcjach lekkich” oraz „Człowiek i technika”, w których opracowywane są ważne, przyszłościowe zagadnienia. Głównym tematem rozwoju ekonomicznego i społecznego jest przy tym tworzenie wartości, dla którego czynnikami wpływu są przede wszystkim mega trendy, takie jak globalizacja, rozwój demograficzny i dostępność zasobów. Dotychczasowy profil Uniwersytetu Technicznego pozwolił stworzyć niepowtarzalną w skali Niemiec konstelację kompetencji na wszystkich ośmiu wydziałach. Chemnitz staje się widocznym na arenie międzynarodowej ośrodkiem badań naukowych dla przyszłych procesów tworzenia wartości oraz zrównoważonego zabezpieczenia przyszłości.

W ramach kluczowej kompetencji „Materiały i inteligentne systemy” naukowcy z Chemnitz uczestniczą w Krajowym Klastrze Doskonałości „Center for Advancing Electronics Dresden” (cfAED). Ważnych bodźców dostarcza na przykład kluczowy klaster COOL SILICON „Energooszczędne innowacje z Silicon Saxony”. W tej dziedzinie pracuje wiele grup badawczych DFG. Ponadto obecnie na Uniwersytecie Technicznym powstaje niepowtarzalne w skali europejskiej „Centrum materiałów, architektury i integracji nanomembran” (MAIN).

Prace przy kluczowej kompetencji „Efektywne gospodarowanie zasobami w produkcji i konstrukcjach lekkich” prowadzone są w Krajowym Klastrze Doskonałości „Fuzja technologii i wielofunkcyjne konstrukcje lekkie” (MERGE). Ten Klaster, finansowany kwotą 34 milionów euro, jest jedynym w Niemczech dotyczącym postępowego sektora technologii zajmującego się „konstrukcjami lekkimi”. Podstawy w tym zakresie zostały stworzone między innymi w saksońskim klastrze technologicznym „Energooszczędne innowacje produktowe i procesowe w technice produkcyjnej” (eniPROD), realizowanym wspólnie z Instytutem Fraunhofera ds. obrabiarek i obróbki plastycznej IWU. Do tego dochodzą specjalny projekt badawczy DFG „Wysokowytrzymałe materiały budowlane na bazie aluminium do konstrukcji lekkich do części zabezpieczających” oraz dwa dalsze specjalne projekty badawcze Sonderforschungsbereich/Transregio we współpracy z innymi szkołami wyższymi i instytucjami badawczymi.

Duże, przyszłościowe znaczenie dla Uniwersytetu Technicznego Chemnitz ma zacieśnianie powiązań z przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi z regionu gospodarczego Chemnitz. Wspólnie z pozauniwersyteckimi instytucjami badawczymi i afiliowanymi instytutami TU, z administracją miejską oraz partnerami biznesowymi, Uniwersytet stwarza idealne warunki do kształcenia nastawionego na praktykę oraz badań skoncentrowanych na podstawach i zastosowaniach. Dobre warunki dla przeskoku z sali wykładowej do samodzielności oferuje sieć wspierania przedsiębiorczości SAXEED na TU, a także Technologie Centrum Chemnitz, z pomocą którego od 2002 roku udało się stworzyć około 200 przedsiębiorstw oferujących ponad 900 miejsc pracy. To wszystko przyczyniło się do tego, że Uniwersytet Techniczny Chemnitz jest uważany za jedną z najlepszych szkół wyższych w Niemczech. Ponadto Uniwersytet w znacznym stopniu przyczynia się do kulturalnego i społecznego rozwoju miasta i regionu.

Tworzenie sieci ma dla TU Chemnitz zasadnicze znaczenie – pod względem ekonomicznym, naukowym, kulturalny, sportowym i społecznym. Przykładem jest Smart Systems Campus, który powstał w 2009 roku w bezpośredniej bliskości kampusu uniwersyteckiego. Należą do niego nowy budynek Instytutu Fizyki TU ze sterylnym pomieszczeniem Centrum Mikrotechnologii, Instytut Fraunhofera ds. Nanosystemów Elektronicznych (ENAS), budynek „Start-up” oraz powierzchnie komercyjne. Na gruncie międzynarodowym Uniwersytet Techniczny w Chemnitz współpracuj z 130 organizacjami partnerskimi na wszystkich kontynentach. Zalicza się do nich także międzynarodowa sieć uniwersytetów „Academic Consortium for the 21st Century” (AC21).
 

Cookie Einstellungen

Wir verwenden auf dieser Website mehrere Arten von Cookies, um Ihnen ein optimales Online-Erlebnis zu ermöglichen, die Nutzerfreundlichkeit unseres Portals zu erhöhen und unsere Kommunikation mit Ihnen stetig zu verbessern. Sie können entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten und welche nicht (mehr dazu unter „Individuelle Einstellung“).
Name Verwendung Laufzeit
privacylayer Statusvereinbarung Cookie-Hinweis 1 Jahr
cc_accessibility Kontrasteinstellungen Ende der Session
cc_attention_notice Optionale Einblendung wichtiger Informationen. 5 Minuten
Name Verwendung Laufzeit
_pk_id Matomo 13 Monate
_pk_ref Matomo 6 Monate
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr Matomo 30 Minuten

Datenschutzerklärung von Matomo: https://matomo.org/privacy/