Europejska Stolica Kultury 2025

Miasto Chemnitz chce zostać stolicą kultury. Rada miejska miasta Chemnitz podczas sesji 25 stycznia 2017 roku zleciła nadburmistrzyni Barbarze Ludwig przygotowanie kandydatury miasta Chemnitz do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury 2025”. Kierownikiem projektu został Ferenc Csák, kierownik sektora kultury miasta Chemnitz. Jednocześnie rada miejska zatwierdziła środki budżetowe na lata 2017 do 2020 w łącznej kwocie 1,2 milionów euro na przygotowanie kandydatury oraz niezbędne koszty rzeczowe.

Co wyróżnia Europejską Stolicę Kultury?

„Europejska Stolica Kultury” cieszy się niezwykłą uwagą w Europie. Miasto, które chce zostać Europejską Stolicą Kultury, musi oferować więcej, niż tylko szereg imprez lub klasycznie piękną architekturę. Chodzi o to, by pokazać cechy szczególne i mocne strony miasta oraz stworzyć z tego program wspierający ideę europejską, wzmacniający poczucie wspólnoty mieszkańców i stanowiący siłę napędową dla szeroko rozumianej kultury i długoterminowego rozwoju miasta. Europejskie Stolice Kultury znajdują odpowiedzi na pytania i problemy, które trapią wiele europejskich miast już dziś i mogą wystąpić w przyszłości.

Trwałe sukcesy dotychczasowych Europejskich Stolic Kultury to na przykład rozwój niewykorzystywanych wcześniej terenów, przekształcenie infrastruktury, nowe formaty i kooperacje, zwiększona liczba gości i noclegów, rosnąca popularność, zmieniony wizerunek oraz bardziej kolorowe, ożywione miasto.

 

Na czym polega proces kandydowania?

Tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury” jest przyznawany na jeden rok, nieprzerwanie od 1985 roku. Europejska Stolica Kultury 2025 zostanie wybrana przez Radę Unii Europejskiej w 2021 roku, po wieloetapowej procedurze wyboru – tytuł ten przyznawany jest każdego roku dwóm europejskim miastom. W roku 2025 kandydatury do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury wystawiają Niemcy i Słowenia. Oficjalna faza konkursu dla miast w Niemczech rozpocznie się pod koniec 2018 roku, a ostateczna decyzja zapadnie w 2021 roku. Cały proces wyboru jest nadzorowany przez Unię Europejską. W Niemczech tytuł Europejskiej Stolicy Kultury nosiły już Berlin Zachodni (1988), Weimar (1999) i Essen/Zagłębie Ruhry (2010).

Cookie Einstellungen

Wir verwenden auf dieser Website mehrere Arten von Cookies, um Ihnen ein optimales Online-Erlebnis zu ermöglichen, die Nutzerfreundlichkeit unseres Portals zu erhöhen und unsere Kommunikation mit Ihnen stetig zu verbessern. Sie können entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten und welche nicht (mehr dazu unter „Individuelle Einstellung“).
Name Verwendung Laufzeit
privacylayer Statusvereinbarung Cookie-Hinweis 1 Jahr
cc_accessibility Kontrasteinstellungen Ende der Session
cc_attention_notice Optionale Einblendung wichtiger Informationen. 5 Minuten
Name Verwendung Laufzeit
_pk_id Matomo 13 Monate
_pk_ref Matomo 6 Monate
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr Matomo 30 Minuten

Datenschutzerklärung von Matomo: https://matomo.org/privacy/