Evropské hlavní město kultury 2025

Chemnitz se chce stát hlavním městem kultury. Rada města pověřila na svém zasedání 25. ledna 2017 starostku Barbaru Ludwigovou, aby připravila žádost, jíž se Chemnitz bude ucházet o titul „Evropské hlavní město kultury 2025“. Vedení projektu převzal Ferenc Csák, vedoucí kulturního odboru města Chemnitz. Svým rozhodnutím potvrdila městská rada pro období 2017 až 2020 přidělení prostředků z rozpočtu města ve výši celkem 1,2 milionu eur na vypracování žádosti a rovněž pokrytí potřebných věcných nákladů.

Co je na Evropském hlavním městě kultury tak mimořádného?

Na „Evropské hlavní město kultury“ je v Evropě upřena jedinečná pozornost. Kdo se chce stát hlavním městem kultury, musí nabídnout více než řadu akcí nebo klasicky krásnou architekturu. Jde o to, ukázat zvláštnosti a silné stránky města a na jejich základě vytvořit program, který bude podporovat evropskou myšlenku, posílí pocit sounáležitosti občanů a bude motorem pro širokou kulturu a trvalý rozvoj města. Hlavní města kultury nacházejí odpovědi na otázky a problémy, které dnes i v budoucnu vyvstávají v mnoha evropských městech.

Trvalými úspěchy dosavadních Evropských hlavních měst kultury byly například rozvoj areálů, které ležely ladem, změna ve využívání infrastruktury, nové kulturní formy a spolupráce, rostoucí počet návštěvníků, nárůst všeobecné známosti, změna image a pestřejší a živější charakter měst.
 

Jak žádost funguje?

Titul „Evropské hlavní město kultury“ se uděluje nepřetržitě od roku 1985, a to vždy na jeden rok. Evropské hlavní město kultury pro rok 2025 jmenuje Rada Evropské unie v roce 2021 po několikastupňovém výběrovém řízení – každý rok nesou tento titul dvě evropská města. V roce 2025 jmenují Evropské hlavní město kultury Německo a Slovinsko. Oficiální fáze podávání žádostí pro města v Německu začíná na konci roku 2018, konečné rozhodnutí padne v roce 2021. Evropská unie celý výběrový proces doprovází. Titul „Evropské hlavní město kultury“ nesly v Německu naposledy Západní Berlín (1988), Výmar (1999) a Essen/Ruhr (2010).

Cookie Einstellungen

Wir verwenden auf dieser Website mehrere Arten von Cookies, um Ihnen ein optimales Online-Erlebnis zu ermöglichen, die Nutzerfreundlichkeit unseres Portals zu erhöhen und unsere Kommunikation mit Ihnen stetig zu verbessern. Sie können entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten und welche nicht (mehr dazu unter „Individuelle Einstellung“).
Name Verwendung Laufzeit
privacylayer Statusvereinbarung Cookie-Hinweis 1 Jahr
cc_accessibility Kontrasteinstellungen Ende der Session
cc_attention_notice Optionale Einblendung wichtiger Informationen. 5 Minuten
Name Verwendung Laufzeit
_pk_id Matomo 13 Monate
_pk_ref Matomo 6 Monate
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr Matomo 30 Minuten

Datenschutzerklärung von Matomo: https://matomo.org/privacy/