Tiráž

Vydavatel

Městská správa Chemnitz
Kancelář starostky
úsek pro komunikaci, marketing a základní otázky

Markt 1
09111 Chemnitz
Telefon: 0371 488 - 0

Město Chemnitz je právnická osoba veřejného práva. Zastupuje starosta Sven Schulze.

Daňové identifikační číslo dle § 27a zákona o dani z obratu: DE 140857852

Odpovědnost za prezentaci na internetu

Tiskový mluvčí (Zástupce): Matthias Nowak
e-mail: matthias.nowak@stadt-chemnitz.de

Dotazy ohledně redakce a koncepce

Internetová redakce tiskového oddělení:

Thomas Liebert (vedoucí týmu), thomas.liebert@stadt-chemnitz.de
Michaela Haustein, michaela.haustein@stadt-chemnitz.de

Za věcnou správnost jednotlivých témat, popisů služeb a kmenových dat organizací a institucí jsou odpovědné jednotlivé uvedené úřady.

Design

creativ clicks GmbH
schönherr.fabrik
Schönherrstraße 8 | Haus 10 C
09113 Chemnitz
E-mail: info@creativclicks.de
www.creativclicks.de

Vyloučení odpovědnosti:

Město Chemnitz usiluje o to, aby všechny informace a údaje na jeho webové stránce byly přesné a aktuální. Při velkém množství zpracovávaných informací se však nelze ani při pečlivém zpracování vyhnout chybám či neúplnostem. Odpovědnost nebo ručení za aktuálnost, správnost a úplnost poskytovaných informací a údajů jsou vyloučeny. Město Chemnitz si vyhrazuje právo na to, že může kdykoli provést změny či doplnění, a to i bez předchozího oznámení.

Toto upozornění platí i pro všechny ostatní webové stránky, se kterými je tato stránka propojena pomocí odkazů. S ohledem na všechny odkazy na této webové stránce výslovně zdůrazňujeme, že město Chemnitz nemá žádný vliv na formu ani obsah stránek, na které odkazy vedou. Proto se tímto výslovně distancujeme od veškerého obsahu všech stránek, na něž vedou odkazy z této webové stránky. Při prvotním propojení s těmito internetovými stránkami však město Chemnitz u obsahu třetích stran ověřilo, zda nevyvolává možnou občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost.

Ochranná autorská práva:

Rozvržení webové stránky, použité fotografie, grafické prvky a audiovizuální obsah, stejně jako shromážděné textové příspěvky i jednotlivé příspěvky jsou chráněny v souladu s autorským právem. Obsah internetových stránek se smí kopírovat výhradně za účelem soukromého použití, nesmí se u něj provádět změny a zkopírované části se nesmějí rozšiřovat bez souhlasu vlastníka práv. Na práva třetích stran je nutno posuzovat samostatně.
Propojovat z této webové prezentace jednotlivé stránky pomocí odkazů není povoleno.
Všechny obchodní a ochranné značky uvedené v rámci internetové stránky a příp. chráněné právy třetích stran podléhají bez omezení ustanovením příslušného platného označovacího práva a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků.

Cookie Einstellungen

Wir verwenden auf dieser Website mehrere Arten von Cookies, um Ihnen ein optimales Online-Erlebnis zu ermöglichen, die Nutzerfreundlichkeit unseres Portals zu erhöhen und unsere Kommunikation mit Ihnen stetig zu verbessern. Sie können entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten und welche nicht (mehr dazu unter „Individuelle Einstellung“).
Name Verwendung Laufzeit
privacylayer Statusvereinbarung Cookie-Hinweis 1 Jahr
cc_accessibility Kontrasteinstellungen Ende der Session
cc_attention_notice Optionale Einblendung wichtiger Informationen. 5 Minuten
Name Verwendung Laufzeit
_pk_id Matomo 13 Monate
_pk_ref Matomo 6 Monate
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr Matomo 30 Minuten

Datenschutzerklärung von Matomo: https://matomo.org/privacy/