Mezinárodní cena Stefana Heyma

Mezinárodní cena Stefana Heyma (Internationaler Stefan-Heym-Preis) se uděluje na počest Stefana Heyma, rodáka a občana města Chemnitz. Cena s dotací 20 000 eur je udělována každé tři roky vynikajícím spisovatelům a publicistům, kteří tak jako Stefan Heym prokázali ve svém díle svou osobnost a kteří se zapojují do společenských i politických debat, aby bojovali za morální hodnoty.

Město Chemnitz udělilo 14. dubna 2008 poprvé Mezinárodní cenu Stefana Heyma izraelskému spisovateli a publicistovi Amosi Ozovi. Dalšími nositeli této ceny byli v roce 2011 Bora Ćosić, v roce 2013 Christoph Hein a v roce 2017 Joanna Batorová.

Společnost Stefana Heyma

Odkaz Stefana Heyma se nachází v Archivu Stefana Heyma na univerzitě v Cambridge. Původně bylo založení Mezinárodní společnosti Stefana Heyma plánováno právě v Cambridge. Aby však město Chemnitz Stefana Heyma důstojně uctilo, byla v rámci udělování ceny přenesena idea na založení Mezinárodní společnosti Stefana Heyma a zřízení jejího trvalého sídla právě do Chemnitzu.

 

Cílem společnosti je podpora literárního života. Měla by se věnovat především studiu a šíření Heymova díla a rovněž péči o jeho publicistický odkaz a památce na jeho život. Společnost má přitom sloužit ke spolupráci všem zájemcům o spisovatelovo dílo a k budování mezinárodních kontaktů. Společnost Stefana Heyma proto spolupracuje s Archivem Stefana Heyma Univerzitní knihovny Cambridge. Jejím cílem je podpora výzkumu a veřejná analýza Heymových děl a tvorby. Společnost bude pořádat veřejná čtení, přednášky, vědecká kolokvia, výstavy i vydávat publikace.

Cookie Einstellungen

Wir verwenden auf dieser Website mehrere Arten von Cookies, um Ihnen ein optimales Online-Erlebnis zu ermöglichen, die Nutzerfreundlichkeit unseres Portals zu erhöhen und unsere Kommunikation mit Ihnen stetig zu verbessern. Sie können entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten und welche nicht (mehr dazu unter „Individuelle Einstellung“).
Name Verwendung Laufzeit
privacylayer Statusvereinbarung Cookie-Hinweis 1 Jahr
cc_accessibility Kontrasteinstellungen Ende der Session
cc_attention_notice Optionale Einblendung wichtiger Informationen. 5 Minuten
Name Verwendung Laufzeit
_pk_id Matomo 13 Monate
_pk_ref Matomo 6 Monate
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr Matomo 30 Minuten

Datenschutzerklärung von Matomo: https://matomo.org/privacy/