Naše Město

Portrét města

Život v Chemnitzu

Fassade bei Nacht

Kultura

Ekonomika a Věda

Chemnitz se chce stát hlavním městem kultury. Rada města pověřila na svém zasedání 25. ledna 2017 starostku Barbaru Ludwigovou, aby připravila žádost, jíž se Chemnitz bude ucházet o titul „Evropské hlavní město kultury 2025“. Vedení projektu převzal Ferenc Csák, vedoucí kulturního odboru města Chemnitz. Svým rozhodnutím potvrdila městská rada pro období 2017 až 2020 přidělení prostředků z rozpočtu města ve výši celkem 1,2 milionu eur na vypracování žádosti a rovněž pokrytí potřebných věcných nákladů.

více

Co je na Evropském hlavním městě kultury tak mimořádného?

Na „Evropské hlavní město kultury“ je v Evropě upřena jedinečná pozornost. Kdo se chce stát hlavním městem kultury, musí nabídnout více než řadu akcí nebo klasicky krásnou architekturu. Jde o to, ukázat zvláštnosti a silné stránky města a na jejich základě vytvořit program, který bude podporovat evropskou myšlenku, posílí pocit sounáležitosti občanů a bude motorem pro širokou kulturu a trvalý rozvoj města. Hlavní města kultury nacházejí odpovědi na otázky a problémy, které dnes i v budoucnu vyvstávají v mnoha evropských městech.

Kalendář